• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

รายงานการประชุม 

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-2565 

รายงานการประชุมครั้งที่ 2-2565 

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3-2565 

รายงานการประชุมครั้งที่ 4-2565  

รายงานการประชุมครั้งที่ 5-2565 


รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-2566 

รายงานการประชุมครั้งที่ 2-2566