• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

งานทุนการศึกษา
งานทุนการศึกษา  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  
ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษาปริญญาตรี  ที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์
หากมีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาผู้ด้อยโอกาส
สามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนฯ โดยกรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วน  และนำส่งใบสมัครได้ที่ครูที่ปรึกษาของผู้ขอรับทุนเพื่อตรวจสอบเอกสารและลงนามรับรองคุณสมบัติผู้ขอทุนฯ  
จากนั้นนำส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังงานทุนการศึกษา วนศ.จบ.  
โดยกำหนดส่งใบสมัครถึงงานทุนฯ  ภายในวันที่  25  กรกฎาคม  2566  ภายในเวลา 16.00 น.
รายละเอียดของทุนตามแนบ
หมายเหตุ
กำหนดการเข้ารับการสัมภาษณ์  งานทุนฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
***คลิกเพื่อดาวโหลดใบสมัคร
https://drive.google.com/drive/folders/1iHnl5VnkuT1Y4CzNygvbLyivy9m8WpJd?usp=sharingข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา