• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพิ่มพื้นที่ป่าในจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ แหลมแม่นกแล้ว ตำบลช้างข้าม อำเภอน

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพิ่มพื้นที่ป่าในจันทบุรี  ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 27 สิงหาคม 2565  ณ แหลมแม่นกแล้ว ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี