• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าพบคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย ในการตรวจเยี่ยมผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ น.ส.วารุณี สว่างกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าพบคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย ในการตรวจเยี่ยมผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ น.ส.วารุณี  สว่างกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์  ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณศาลากลาง จังหวัดจันทบุรี