• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • 10.11.66.6.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ CCDA

 • 10.11.66.5.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการประชุมวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2566 ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมควนคราบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

 • 10.11.66.4.jpg

  ?วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝืกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กิจกรรมที่ 1

 • 10.11.66.3.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัช

 • 10.11.66.2.jpg

  ?วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 รับสมัครรอบที่ 1 (รอบโควตา) วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2566

 • 10.11.66.1.png

  รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ปวช.1

 • 30.10.66.21.png

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 รับสมัครรอบที่ 1 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 66

 • 20.09.66.18.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

 • LAST DAY.png

  ?วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี กำหนดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบที่ ๒ รอบ Portfolio) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ? ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

 • 20.09.66.17.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมจัดการแสดงในงานเทศกาลสารทเดือนสิบ โดยสมาคมชาวใต้จังหวัดจันทบุรี ณ วัดปะตงวนาราม อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี วันที่ 14 ตุลาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ดูข่าวทั้งหมด