• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนละ 1 ชิ้น เด็กจันท์พันธุ์ดนตรี และ โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านดนตรี นาฎศิลป์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม2565 ณ ห้องเหล ทั่วไป 4 ส.ค. 65
2 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยบูรณาการร่วมกับโครงการวันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์ ทั่วไป 4 ส.ค. 65
3 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรม อาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับคณาจารย์ วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 4 ส.ค. 65
4 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 25 ทั่วไป 4 ส.ค. 65
5 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท ทั่วไป 4 ส.ค. 65
6 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงพิธีเปิดชุดธารานฤมิตร ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "เสน่ห์แห่งสายน้ำ วัฒนธรรมภาคกลาง ทั่วไป 4 ส.ค. 65
7 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (THAI MEDIA FUND) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปั จัดโครงการ ทั่วไป 27 ก.ค. 65
8 ขอเชิญคณาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม อาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับคณาจารย์ บรรยายหัวข้อ ทักษะการสื่อสารที่ทรงพลังสำหรับครู วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องป ทั่วไป 27 ก.ค. 65
9 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรมถวายราชสดุดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เ ทั่วไป 27 ก.ค. 65
10 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมวัฒนธรรมอาสาทำความดีทั้งแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทั่วไป 27 ก.ค. 65
11 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ บูรณาการร่วมกับโครงการวันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในกิจกรรมตอบคำถามคณิตศาสตร์ และ การประกวดถุงผ้า DIY. สไตล์ไทย ระดับมัธยมศ ทั่วไป 26 ก.ค. 65
12 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมตอบคำถามจากเรื่องเล่าภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติบูรณาการร่วมกับ โครงการวันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมเริงนท ทั่วไป 26 ก.ค. 65
13 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายกิติศักดิ์ พุฒซ้อน นางสาวอัจฉรา อย่างดี นางธนันญภา บุญมาเสมอ นายพงศธร สุธรรม ได้รับรางวัลบทความวิจัย ทั่วไป 26 ก.ค. 65
14 ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 98 (OSK 98) นำโดย นายพงศธร ธารีไทย หัวหน้าคณะ นายภควัต ตันสกุล อธิบดีกรมพิธีการทูต และนายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอเมืองจันทบุรี พร้อมคณะ ได้มอบทุนกา ทั่วไป 26 ก.ค. 65
15 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ได้รับรางวัลบทความวิจัย ทั่วไป 26 ก.ค. 65
16 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดี กับ รศ. ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ทั่วไป 21 ก.ค. 65
17 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการ "คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาปริญญาตรีปี 1" Mindfulness Workshop for Mindful Generation (ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ วัดป่าแ ทั่วไป 20 ก.ค. 65
18 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของครูและบุคลากร กิจกรรมที่ 2 อบรมสัมมนาและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านนาฎศิลป์ไทยของภาควิชานาฎศิลป์ วันที่ 14 -17 กรก ทั่วไป 19 ก.ค. 65
19 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการอบรมสัมมนา เรื่องบอร์ดเกมส์เพื่อการเรียนรู้ ให้แก่ครู อาจารย์ภาควิชาศึกษาทั่วไป ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ในวันที่ 17 กร ทั่วไป 19 ก.ค. 65
20 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเข้าฐาน ขบวนแห่ตราพระพิฆเนศ ธง บายศรี และการแสดงฟ้อนเอิ้นขวัญ และกิจ ทั่วไป 14 ก.ค. 65
21 งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย ณ หอประชุมเริงนทีบูรพา วันที่ 12 กร ทั่วไป 14 ก.ค. 65
22 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั่วไป 14 ก.ค. 65
23 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ คลิปการแสดงพื้นบ้านภาคกลางระดับเยาวชน ทีม "ศิลป์ชาตรี" จากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 11 ก.ค. 65
24 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ทีม "เหลืองจันทบูร" ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คลิปดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง ทั่วไป 11 ก.ค. 65
25 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ทีม "ศิลป์ชาตรี" จากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน ทั่วไป 11 ก.ค. 65
26 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ระดับ อาชีวศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์ด จันทบุรี ทั่วไป 11 ก.ค. 65
27 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีแสดงความยินดีให้กับนักเรียน นักศึกษา ทีม "ศิลป์ชาตรี" ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลการประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้าน และ ทีม "เหลืองจันทบูร" ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลรอง ทั่วไป 11 ก.ค. 65
28 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติ วิชาซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีสากลให้นักศึกษาระดับปริญาตรี ในรายวิชาซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีสากล โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรจากบริษัท สยามดนตรี ทั่วไป 11 ก.ค. 65
29 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมบรรเลงแตรวง ในงานอุปสมบท ณ วัดบางชัน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ทั่วไป 8 ก.ค. 65
30 วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3 ณ อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฎศิ ทั่วไป 8 ก.ค. 65
31 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดงานวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ณ อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 6 ก.ค. 65
32 ขอแสดงความยินดีกับทีม "เหลืองจันทบูร" ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 คณะสุดท้าย ของภาคกลาง ประเภทวง ระดับเยาวชน ในการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้าน ประเภทวง ระดับเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ก ทั่วไป 5 ก.ค. 65
33 ?ขอแสดงความยินดีกับทีม "ศิลป์ชาตรี" จากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 คณะสุดท้าย ของภาคกลาง ในการประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้าน ระดับเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส ทั่วไป 5 ก.ค. 65
34 ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 4 ก.ค. 65
35 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีมอบใบประกาศและเข็มรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์รับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ประจำปี 2565 ทั่วไป 1 ก.ค. 65
36 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้สมัครหัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป ภาควิชานาฎศิลป์ และภาควิชาดุริยางคศิลป์ ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 ก.ค. 65
37 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการขายทอดตลาดพัสดุ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเริงนทีบูรพา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 29 มิ.ย. 65
38 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อเสริมทักษะการเรียนการสอนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทั่วไป 28 มิ.ย. 65
39 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอน ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อการประยุกต์ใช้เทค โน โลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการใช้ทคโน โลยีในการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอน ทั่วไป 26 มิ.ย. 65
40 ๒๖ มิถุนายน ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทั่วไป 26 มิ.ย. 65
41 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บุคลากรด้านนาฎศิลป์ ดนตรี โดยให้ความรู้แก่บุคลากรด้านดนตรีไทยและดนตรีจีน ทั่วไป 25 มิ.ย. 65
42 ?กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการ ?เยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม? ทั่วไป 25 มิ.ย. 65
43 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรม?ตอบคำถามวันสุนทรภู่ ทั่วไป 24 มิ.ย. 65
44 ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ภาควิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างปฏิสัมพันธ์ ทั่วไป 22 มิ.ย. 65
45 ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ภาควิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างปฏิสัมพันธ์ ทั่วไป 22 มิ.ย. 65
46 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บุคลากร ทั่วไป 22 มิ.ย. 65
47 ?ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ภาควิชานาฏศิลป์และภาควิชาดุริยางคศิลป์เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเสริมทักษะการเรียนการสอน ทั่วไป 22 มิ.ย. 65
48 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจาในการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ทั่วไป 21 มิ.ย. 65
49 นายนรพนธ์ มาอ่อน นักเรียนสาขาปี่พาทย์ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้รับทุนมูลนิธิ มนตรี ตราโมทในพระราชูปถัมภ์ ทั่วไป 17 มิ.ย. 65
50 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ต้อนรับผู้ประเมินและรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐาน ทั่วไป 16 มิ.ย. 65
51 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ รุ่นที่ 12 และ 13 ที่สำเร็จการศึกษา 2562-2563 ทั่วไป 15 มิ.ย. 65
52 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ 1 ชิ้น (เด็กจันท์พันธุ์ดนตรี ไทย 1 คน 1ชิ้น) ทั่วไป 13 มิ.ย. 65
53 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 11 มิ.ย. 65
54 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มิ.ย. 65
55 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มิ.ย. 65
56 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มิ.ย. 65
57 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มิ.ย. 65
58 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มิ.ย. 65
59 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
60 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
61 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
62 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
63 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
64 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
65 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
66 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
67 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
68 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
69 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
70 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
71 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
72 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
73 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
74 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
75 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 28 พ.ค. 65
76 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 15 ก.พ. 65
77 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 3 ก.พ. 65
78 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 31 ม.ค. 65
79 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 29 ม.ค. 65
80 ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ทั่วไป 28 ม.ค. 65
81 ประกาศจากงานทุนการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 28 ม.ค. 65
82 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 26 ม.ค. 65
83 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 26 ม.ค. 65
84 ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ทั่วไป 19 ม.ค. 65
85 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 17 ม.ค. 65
86 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 13 ม.ค. 65
87 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 12 ม.ค. 65
88 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 12 ม.ค. 65
89 8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญ ทั่วไป 8 ม.ค. 65
90 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 6 ม.ค. 65
91 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 2 ม.ค. 65
92 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 ม.ค. 65
93 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 24 ธ.ค. 64
94 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 23 ธ.ค. 64
95 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 16 ธ.ค. 64
96 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 15 ธ.ค. 64
97 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 13 ธ.ค. 64
98 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั่วไป 10 ธ.ค. 64
99 ๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทั่วไป 7 ธ.ค. 64
100 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 3 ธ.ค. 64
101 ประกาศจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั่วไป 29 พ.ย 64
102 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 25 พ.ย 64
103 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 18 พ.ย 64
104 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 28 ต.ค. 64
105 ประกาศสมาคมสภาสังเคราะห์แห่งประเทศไทย ทั่วไป 28 ต.ค. 64
106 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ทั่วไป 23 ต.ค. 64
107 ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 18 ต.ค. 64
108 ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม ทั่วไป 8 ต.ค. 64
109 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 6 ต.ค. 64
110 ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนศักยภาพด้านการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 6 ต.ค. 64
111 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 ต.ค. 64
112 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 28 ก.ย. 64
113 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 23 ก.ย. 64
114 ประกาศจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั่วไป 22 ก.ย. 64
115 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 15 ก.ย. 64
116 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 14 ก.ย. 64
117 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 14 ก.ย. 64
118 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียน ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 2 - 7 กันยายน 2564 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 2 ก.ย. 64
119 สัปดาห์ส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ทั่วไป 30 ส.ค. 64
120 สัปดาห์ส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ทั่วไป 30 ส.ค. 64
121 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 30 ส.ค. 64
122 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 16 ส.ค. 64
123 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 15 ส.ค. 64
124 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 14 ส.ค. 64
125 ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ทั่วไป 12 ส.ค. 64
126 ประกาศผลการประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย และการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (Cover) ในโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 2564 ทั่วไป 9 ส.ค. 64
127 ประกาศผลการประกวดแต่งคำขวัญ โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 9 ส.ค. 64
128 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 9 ส.ค. 64
129 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 29 ก.ค. 64
130 เนื่องในโอกาสวัเฉลิมพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 28 ก.ค. 64
131 ประชาสัมพันธ์งานทุนการศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 24 ก.ค. 64
132 ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ บุคลากร ประชากรทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร ทั่วไป 22 ก.ค. 64
133 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั่วไป 13 ก.ค. 64
134 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 13 ก.ค. 64
135 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2564 ทั่วไป 4 ก.ค. 64
136 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 3 ก.ค. 64
137 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 26 มิ.ย. 64
138 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มิ.ย. 64
139 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มิ.ย. 64
140 วันอานันทมหิดล ๙ มิถุนายน ทั่วไป 9 มิ.ย. 64
141 วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเช้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ทั่วไป 3 มิ.ย. 64
142 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 26 พ.ค. 64
143 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 21 พ.ค. 64
144 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 21 พ.ค. 64
145 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 18 พ.ค. 64
146 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 14 พ.ค. 64
147 วันพืชมงคล ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั่วไป 10 พ.ค. 64
148 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 6 พ.ค. 64
149 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 5 พ.ค. 64
150 วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 ทั่วไป 4 พ.ค. 64
151 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 3 พ.ค. 64
152 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 3 พ.ค. 64
153 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั่วไป 21 เม.ย. 64
154 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4) ทั่วไป 17 เม.ย. 64
155 ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ทั่วไป 11 เม.ย. 64
156 ประกาศจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั่วไป 11 เม.ย. 64
157 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป (รอบพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 8 เม.ย. 64
158 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป 2 เม.ย. 64
159 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย ทั่วไป 2 เม.ย. 64
160 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอเชิญร่วมพิธีเปิดเวทีการแสดงกลางแจ้ง "สังคีตศาลาบูรพาภิรมย์" ทั่วไป 29 มี.ค. 64
161 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 26 มี.ค. 64
162 ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ทั่วไป 26 มี.ค. 64
163 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอเชิญรับชมการแสดงผลงาน ศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 4 ทั่วไป 25 มี.ค. 64
164 ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมการแสดงสร้างสรรค์ชุด "ข้าวหลามกุศลวิถีชนบูรพา" โดยนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 2 สาขานาฏศิลป์ศึกษา ทั่วไป 25 มี.ค. 64
165 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 24 มี.ค. 64
166 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 18 มี.ค. 64
167 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มี.ค. 64
168 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 15 ก.พ. 64
169 ประกาศจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั่วไป 4 ก.พ. 64
170 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 ก.พ. 64
171 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 29 ม.ค. 64
172 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 28 ม.ค. 64
173 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 4 ม.ค. 64
174 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ ทั่วไป 1 ม.ค. 64
175 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ ทั่วไป 28 ธ.ค. 63
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลังอาคารเรียน 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ธ.ค. 63
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา. ประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ 43 รายการ จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ธ.ค. 63
178 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญรับชมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ พระรามราชสุริยวงศ์ ทั่วไป 16 ธ.ค. 63
179 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 5 ธ.ค. 63
180 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 25 พ.ย 63
181 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 17 พ.ย 63
182 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 พ.ย 63
183 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 พ.ย 63
184 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 30 ต.ค. 63
185 ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 มกราคม 2563 ทั่วไป 14 ต.ค. 63
186 ๑๓ ตุลาคม ๑๕๖๓ น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิดลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 13 ต.ค. 63
187 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) ทั่วไป 28 ก.ย. 63
188 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญและมุทิตาจิต โดยบริจาคปัจจัยและเครื่องสังเวย เพื่อใช้ในพิธีไหว้ครูดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ ทั่วไป 8 ก.ย. 63
189 กำหนดการสอบการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ทั่วไป 1 ก.ย. 63
190 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 19 ส.ค. 63
191 การประกวด CCDA Ambassdor 2020 ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 18 ส.ค. 63
192 12 สิงหาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทั่วไป 12 ส.ค. 63
193 คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ทั่วไป 1 ส.ค. 63
194 การประกวดโลโก โครงการนาฏศิลป์จันท์ร่วมใจต้านภัยเอดส์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ทั่วไป 29 ก.ค. 63
195 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 28 ก.ค. 63
196 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 13 กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั่วไป 13 ก.ค. 63
197 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมใจ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ทั่วไป 13 ก.ค. 63
198 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั่วไป 4 ก.ค. 63
199 ประกาศเรื่อง แบบการขอบริจาคเงินเพื่อทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 27 มิ.ย. 63
200 ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้าง (จ้างเหมารายเดือน) ทั่วไป 20 มิ.ย. 63
201 ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั่วไป 20 มิ.ย. 63
202 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทั่วไป 2 มิ.ย. 63
203 หลักฐานที่ใช้ในการมอบตัวเข้าเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 27 พ.ค. 63
204 ประกาศกำหนดการเข้าพักหอพักวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 27 พ.ค. 63
205 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอให้นักเรียนที่ได้ทำการสมัครเรียนในรอบทั่วไป และรอบออนไลน์ มาทำการสอบคัดเลือก เพื่อเลือกสาขาวิชาเอก พร้อมรายงานตัว และลงทะเบียนเรียน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 ทั่วไป 25 พ.ค. 63
206 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 25 พ.ค. 63
207 แจ้งกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ทั่วไป 22 พ.ค. 63
208 "กยศ. เพิ่มเกณฑ์รายได้ครอบครัวให้คนเข้าถึงการศึกษามากขึ้น ยืนยันมีเงินให้กู้ยืมปีการศึกษา 2563 เพียงพอสำหรับทุกคน" ทั่วไป 13 พ.ค. 63
209 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปวช.1 (ม.4) ปีการศึกษา 2563 รอบพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 3 ? 29 พฤษภาคม 2563 (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั่วไป 2 พ.ค. 63
210 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เนื่องจากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วไป 28 เม.ย. 63
211 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง. ครุภัณฑ์สำนักงาน ( เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU) จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ก.พ. 63
212 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ก.พ. 63
213 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ก.พ. 63
214 กำหนดการ โครงการนาฏศิลป์จันท์วันวิชาการ ครั้งที่ 14 ทั่วไป 18 ก.พ. 63
215 กิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ทั่วไป 15 ก.พ. 63
216 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทั่วไป 14 ก.พ. 63
217 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวจงอนุรักษ์ ทั่วไป 13 ก.พ. 63
218 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีจัดกิจกรรมส่งกำลังใจให้แก่ประชาชนชาวจีนและชาวเมืองอู่ฮั่น รวมถึงผู้ติดเชื้อในประเทศไทย ทั่วไป 13 ก.พ. 63
219 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.พ. 63
220 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต #PRAYFORKORAT ทั่วไป 11 ก.พ. 63
221 การจัดอบรมให้ความรู้เกี่่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรนาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ทั่วไป 11 ก.พ. 63
222 ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันทักษะด้านดนตรีไทยและการแข่งขันนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในงานนาฏศิลปจันท์วันวิชาการครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วิทยาล ทั่วไป 7 ก.พ. 63
223 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจันทบุรีวิทยาลัยศิลปะที่น่าทึ่งในโรงเรียนความเข้มสีของเพลงเวียดนาม ทั่วไป 6 ก.พ. 63
224 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่3) ทั่วไป 31 ม.ค. 63
225 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 30 ม.ค. 63
226 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ม.ค. 63
227 ปฏิทินงานทะเบียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 24 พ.ค. 61
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารเรียนรวม วนศ.จันทบุรี จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 เม.ย. 61
229 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน ๖๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 ม.ค. 61
230 รายละเอียดครุภัณฑ์ดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 ม.ค. 61
231 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 ม.ค. 61
232 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน ๖๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ม.ค. 61
233 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ม.ค. 61