• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี) รอบที่ 2 PORTFOLIO ทั่วไป 25 ก.ย. 66
2 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 portfolio ฟรี!! ค่าสมัคร และค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ทั่วไป 25 ก.ย. 66
3 ?วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี กำหนดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ ๒ รอบ Portfolio) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ? ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทั่วไป 25 ก.ย. 66
4 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาและสร้างงานวิจัย/สร้างสรรค์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วันที่ 15 กันยายน 2566 ณ อาคารเทพภิรมย์ ทั่วไป 25 ก.ย. 66
5 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ รายวิชาบูรพาสังคีตคดีสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 25 ก.ย. 66
6 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ และจัดการแสดงพร้อมบรรเลงดนตรี ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์หม่อมหลวงวิสุทธิพงษ์ วิไลวงศ์ ข้าราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ณ วัดสุทธิวารี อำเภอเมือง จังหวัดจ ทั่วไป 25 ก.ย. 66
7 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ภาควิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเรื่องงานทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 ผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ทั่วไป 25 ก.ย. 66
8 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี คณะอาจารย์สโมสรนักศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมการแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ BPI GAME ครั้งที่ 8 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมควนคราบุรี วันที่ 22 กันยายน 2566 ทั่วไป 25 ก.ย. 66
9 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี กำหนดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 รอบรับตรง) ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 กันยายน 2566 ทั่วไป 11 ก.ย. 66
10 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น (เด็กจันท์พันธุ์ดนตรี 1 คน 1 ชิ้น ) บูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชนและองค์กรกิจกรรมบริการทางวิชาการด ทั่วไป 11 ก.ย. 66
11 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมจัดการแสดงแสดงสร้างสรรค์ ชุด จันทปุระเทวะปูชา ในโครงการเสริมสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ แ ทั่วไป 11 ก.ย. 66
12 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมการแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 39 " จันท์เกมส์" และ"อัญมณีเกมส์" และรับธงเจ้าภาพ จัดการแข่งขันต่อจากจังหวัดกาญ ทั่วไป 11 ก.ย. 66
13 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน บูรณาการร่วมกับโครงการวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเริงนทีบูรพา วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ทั่วไป 5 ก.ย. 66
14 วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรีร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไบวาเลนท์ ป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) ณ หอประชุมเริงนทีบูรพา วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ทั่วไป 5 ก.ย. 66
15 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ และการถ่ายภาพหมู่ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ทั่วไป 5 ก.ย. 66
16 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ทั่วไป 5 ก.ย. 66
17 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมการแสดงผลสัมฤทธิ์รายวิชาทักษะนาฏศิลป์ไทย 5 ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 21 ส.ค. 66
18 ?วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ทั่วไป 21 ส.ค. 66
19 ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยงานทุนการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี นำนักศึกษาจำนวน ๓ ราย เข้ารับมอบทุนการศึกษา จากคณะกรรมการศาลหลักเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ ทั่วไป 21 ส.ค. 66
20 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหาม ทั่วไป 21 ส.ค. 66
21 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทั่วไป 21 ส.ค. 66
22 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียน ด้านดนตรี วันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 ณ อาคารนาฎศิลป อาคารดนตรีและอาคารเทพภิรมณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 21 ส.ค. 66
23 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าแก้ว อำเภอแสลง จังหวัดจันทบุรี วันที่ 16 สิงหาคม 2566 โดยมีนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ทั่วไป 21 ส.ค. 66
24 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าพบคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย ในการตรวจเยี่ยมผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ น.ส.วารุณี สว่างกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ทั่วไป 21 ส.ค. 66
25 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ทั่วไป 7 ส.ค. 66
26 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ทั่วไป 7 ส.ค. 66
27 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้รับเกียรติจากนายอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีบรรยายเรื่องยาเสพติดและพบปะนักเรียนวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมเริงนทีบูรพา ทั่วไป 7 ส.ค. 66
28 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น (เด็กจันท์พันธุ์ดนตรี 1 คน 1 ชิ้น) บูรณาการร่วมกับโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฎศิลป์เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ วิทย ทั่วไป 7 ส.ค. 66
29 ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากอุปัทวันตรายใด ๆ ทั้งปวง สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบเท่ากัลปาวสาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ทั่วไป 7 ส.ค. 66
30 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ ทั่วไป 7 ส.ค. 66
31 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ ทั่วไป 7 ส.ค. 66
32 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2566 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารเริงนทีบูรพา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 7 ส.ค. 66
33 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2566 พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาการเปรียญวัดสุทธิวารี (คลองน้ำใส) จ.จั ทั่วไป 7 ส.ค. 66
34 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอย ทั่วไป 7 ส.ค. 66
35 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ อาคารปฏิบัติธรรม วัดโค้งสนามเป้า ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ภายใต้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อ ทั่วไป 7 ส.ค. 66
36 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเชิญครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม การผลิตสื่อนวัตกรรมภาคภาษาอังกฤษ English version ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอน ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ทั่วไป 7 ส.ค. 66
37 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และชมรมรักการอ่าน วันที่ 27 กรกฎาคม 25 ทั่วไป 7 ส.ค. 66
38 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ทั่วไป 7 ส.ค. 66
39 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ยินดีต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวเบญจรัตน์ ทาราช ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ ทั่วไป 7 ส.ค. 66
40 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอน ในยุคไทยแลนด์ 4.0 การอบรมครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการผลิตสื่อนวัตกรรมภาคภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนการสอน วันที่ 5 ทั่วไป 7 ส.ค. 66
41 ช่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ทั่วไป 21 ก.ค. 66
42 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอแสดงความยินดี ดร. นิภา โสภาสัมฤทธิ์ เนื่องในโอกาส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั่วไป 21 ก.ค. 66
43 ?ท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยงานทุนการศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี นำหนังสือขอบคุณและเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ไปมอบให้คุณเทวินทร์ -คุณอนัญญา ภาคการ (ร้านกล ทั่วไป 21 ก.ค. 66
44 อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีได้รับรางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม(มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 4 โดย นายรณชัย นันทโชติ นายเจษฏากรณ์ เอี่ยมอุไร และ นางสาวเรียนา หวัด ทั่วไป 21 ก.ค. 66
45 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้ารับการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ณ อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 18 ก.ค. 66
46 ?วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปวิดีโอเผยแพร่มารยาทชาวพุทธ ในโครงการเยาวชนตันแบบสิบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พ ทั่วไป 18 ก.ค. 66
47 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อน (Add friends) ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Services : ESS ทั่วไป 27 มิ.ย. 66
48 คณะครูและอาจารย์ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมการบรรเลงในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ทั่วไป 22 มิ.ย. 66
49 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรม?เนื่องในโอกาส สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช? สกลมหาสังฆปริณายก พระชนมายุครบ 8 รอบ โดยการประกวดวาดภาพ และการจัดบอร์ดนิทรรศการ วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ทั่วไป 22 มิ.ย. 66
50 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 2 มิถุนายน 2 ทั่วไป 8 มิ.ย. 66
51 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนา ทั่วไป 8 มิ.ย. 66
52 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณอาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเ ทั่วไป 8 มิ.ย. 66
53 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในจังหวัดจันทบุรี "รวมใจชาวจันท์ เพลินเพลง กับทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล& วินัย พันธุรักษ์" วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเทพภิรม ทั่วไป 2 มิ.ย. 66
54 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเริงนทีบูรพา ทั่วไป 2 มิ.ย. 66
55 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีสวดมนต์เย็น งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 2 มิ.ย. 66
56 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการบรรเลงถวายมือของภาควิชาดุริยางคศิลป์โดยวงเครื่องสาย และวงปี่พาทย์ จากวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง และศิษย์เก่าวิ ทั่วไป 2 มิ.ย. 66
57 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 และมอบทุนการศึกษา เวลา 08.00 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 2 มิ.ย. 66
58 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี โดยมีคุณครูวีรชัย มีบ่อทรัพย์ ผู้ประกอบพิธี ทั่วไป 2 มิ.ย. 66
59 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี พิธีไหว้ครูดุริยางค์ไทยและคีตศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเริงนที วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี โดยมีคุณครูปี๊บ คงลายทอง ผู้ประกอบพิธี ทั่วไป 2 มิ.ย. 66
60 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และอาจารย์เ ทั่วไป 2 มิ.ย. 66
61 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับงานพยาบาล วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักเรียนหญิง อายุ 9-14 ปี ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็ง ทั่วไป 29 พ.ค. 66
62 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในจังหวัดจันทบุรี "รวมใจชาวจันท์ เพลินเพลง กับทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล& วินัย พันธุรักษ์" วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเทพภิรม ทั่วไป 29 พ.ค. 66
63 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเริงนทีบูรพา ทั่วไป 29 พ.ค. 66
64 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2-ม.3 และ ปวช.2 - ปวช.3 ในวันที่ 2 มิถุนายน 66 เวลา 12.30น. เป็นต้นไป ณ อาคารเทพภิรมย์ ทั่วไป 29 พ.ค. 66
65 ?วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 18 พ.ค. 66
66 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี ทั่วไป 18 พ.ค. 66
67 งานทุนการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอความอนุเคราะห์ และขอเชิญชวนผู้มีอุปการคุณ และมีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมกันมอบโอกาสทางการศึกษา และสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนท ทั่วไป 10 พ.ค. 66
68 ?งานทุนการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา เนื่องในพิธี ทั่วไป 10 พ.ค. 66
69 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น (เด็กจันท์พันธุ์ดนตรี 1 คน 1 ชิ้น) วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทั่วไป 14 เม.ย. 66
70 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ณ ชั้น 4 ห้อง 405 อาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมมรกต อาค ทั่วไป 14 เม.ย. 66
71 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโกเมน อาคารอัญมณี วันที่ 28 มีนาคม 2566 ทั่วไป 14 เม.ย. 66
72 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการประชุมกิจกรรม "รวมใจชาวจันท์ เพลินเพลงกับทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล & วินัย พันธุรักษ์" เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนพัฒนาการการศึกษาของนักเรียน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดจันทบุรี ณ ทั่วไป 14 เม.ย. 66
73 ?วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศรับสมัคร นักศึกษาปริญญาตรี รอบที่ 4 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน - 30 เมษายน 2566 ทั่วไป 14 เม.ย. 66
74 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บุคลากร วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ โรงแรม Zand Morada Pattaya จังหวัดชลบุรี วันที่ ทั่วไป 14 เม.ย. 66
75 วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศนโยบายและเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "No Gift Policy" ทั่วไป 14 เม.ย. 66
76 วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมพัฒนาทักษะครู อาจารย์ผู้สอนในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการบรรยายหัวข้อ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อข้ามวัฒนธรรม" ว ทั่วไป 14 เม.ย. 66
77 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูสอนภาษาไทย เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขาวิชาภาษาไทย มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระยะเวลากา ทั่วไป 14 เม.ย. 66
78 ?วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ ทั่วไป 14 เม.ย. 66
79 ดร.นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่งสารอวยพรปีใหม่ไทย เนื่องในวันสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2566 ทั่วไป 14 เม.ย. 66
80 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ทั่วไป 2 เม.ย. 66
81 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงผลงานและนิทรรศการสื่อนวัตกรรมการศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ กุภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ อาคารเริงนทีบูรพา วิทยาลัยนาฎศิล ทั่วไป 20 มี.ค. 66
82 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการจัดการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พรหมพงศ์วงศ์อสุรา ภายใต้โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บูรณาการ การบรรเลงและการแสดงร่วมกับ ทั่วไป 20 มี.ค. 66
83 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีไหว้ครูก่อนการแสดงและซ้อมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พรหมพงศ์วงศ์อสุรา ภายใต้โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๓ มีนาคม ทั่วไป 20 มี.ค. 66
84 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดประชุมวิทยาลัยฯ ประจำเดือน มีนาคม ใันวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 1 อาคารอัญมณี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 20 มี.ค. 66
85 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมพัฒนาทักษะครู อาจารย์ผู้สอนในการใช้ภาษาอังกฤษและกิจกรรมการใช้เทศโนโลยีในการจัดการศึกษา วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 1 ทั่วไป 20 มี.ค. 66
86 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดงานสังคีตศาลา เพื่อประชาชน วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี รำวงย้อนยุค งานวัดเฟสติวัล ประจำปี 2566 วันที่ 10 มีนาคม 2566 ทั่วไป 20 มี.ค. 66
87 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สร้างสรรค์การแสดงในโครงการเยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ โดยมีทั้งหมด 4 ชุดการแสดง ดังนี้ สดุดีขัตติยะ ทั่วไป 20 มี.ค. 66
88 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอแสดงความยินดี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อมารยาทชาวพุทธ ทั่วไป 20 มี.ค. 66
89 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ วันที่ 11-13 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดสมมติเทพฐาปนาราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทั่วไป 20 มี.ค. 66
90 ?วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานตามมาตรการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ทั่วไป 20 มี.ค. 66
91 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 15 มีนาคม 2566 ทั่วไป 20 มี.ค. 66
92 ?วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 2566 ทั่วไป 20 มี.ค. 66
93 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 4 และปี 5 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 20 มี.ค. 66
94 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีอำลาสถาบัน ให้แก่นักศึกษาที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์ ทั่วไป 20 มี.ค. 66
95 ?วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เชิญคณะกรรมการภายนอกมาตัดสิน วิดีโอการแสดงสร้างสรรค์ในโครงการเยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม ทั่วไป 20 มี.ค. 66
96 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศนโยบายและเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั่วไป 13 มี.ค. 66
97 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม SD Avenue Hotel ทั่วไป 13 มี.ค. 66
98 ?วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้รับการประเมินเป็นระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ทั่วไป 13 มี.ค. 66
99 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงผลงานและนิทรรศการสื่อนวัตกรรมการศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั่วไป 13 มี.ค. 66
100 ?การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๓) รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ กำหนดการคัดเลือก วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ ทั่วไป 2 มี.ค. 66
101 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 สอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารอัญมณี ทั่วไป 2 มี.ค. 66
102 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีจัดโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น (เด็กจันท์พันธุ์ดนตรี 1 คน 1 ชิ้น) โดยการสอนดนตรีไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทับช้าง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบ้านทับช้ ทั่วไป 2 มี.ค. 66
103 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการคัดเลือกผู้สมัครรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งเป็นการคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ทั่วไป 2 มี.ค. 66
104 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น (เด็กจันท์พันธุ์ดนตรี 1 คน 1 ชิ้น) ให้แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ทั่วไป 2 มี.ค. 66
105 โครงการขยายผลการถ่ายทอดผลงานสื่อสร้างสรรค์นาฎศิลป์ และดนตรี ในโครงการเยาวชนต้นแบบสืบสานรักษาต่อยอดโดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม โดยจัดการขยายผลทั้งในด้านนาฏศิลป์ และดนตรี ณ อาคารเทพภิรมย์ วันที่ 16 กุมภาพันธ ทั่วไป 2 มี.ค. 66
106 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดง ชุด พระสุธน มโนราห์ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์ ทั่วไป 2 มี.ค. 66
107 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมโครงการสังคีตศาลาเพื่อประชาชน การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ ชุด พรหมพงศ์วงศ์อสุรา วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ เวทีสังคืตศาลาบูรพา ทั่วไป 28 ก.พ. 66
108 ?ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี เรื่อง รับสมัครนักเรียนใหม่ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้น ม.1 และ ปวช. 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 มีนาคม 2566 ทั่วไป 27 ก.พ. 66
109 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการประชุมผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุมโกเมน อาคารอัญมณี วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ทั่วไป 13 ก.พ. 66
110 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 7 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ในงานพิธีเปิดนี้มีการแสดงจากนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจั ทั่วไป 13 ก.พ. 66
111 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดง ชุดหริณะปัญญา ในพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 7 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ห้องประชุมเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 13 ก.พ. 66
112 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 13 ก.พ. 66
113 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีปิดการแข่งขันทักษะวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 7 ณ วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ทั่วไป 13 ก.พ. 66
114 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการประชุมสภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้นโกเมน ชั้น 3 อาคารอัญมณี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี โดยเป็นการประชุมแบบ hybrid ที่มีทั้งการประชุมแบบ onsite ทั่วไป 13 ก.พ. 66
115 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 13 ก.พ. 66
116 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดซูเกียรติ ปีการศึกษา 2565 ประเภท บริหารงานดีเด่น นางสาวสุภานัน กิจอักษร นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 13 ก.พ. 66
117 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2565 ประเภท นักกิจกรรมดีเด่นระดับคณะ/วิทยาลัย นายชัยชนะ แซ่ล้อ นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 วิทยาลัยนาฎศิลปจัน ทั่วไป 13 ก.พ. 66
118 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2565 ประเภท ผลงานดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ นางสาวสุวนันท์ เพ็งจำรัส นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศ ทั่วไป 13 ก.พ. 66
119 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 สอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ทั่วไป 13 ก.พ. 66
120 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการตัดสินคลิปวิดีโอการแข่งขัน ภาควิชานาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ในการแข่งขันทักษะวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วันที ทั่วไป 10 ก.พ. 66
121 ผู้บริหารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 7 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ทั่วไป 10 ก.พ. 66
122 ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ทั่วไป 10 ก.พ. 66
123 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 7 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ทั่วไป 10 ก.พ. 66
124 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ทั่วไป 10 ก.พ. 66
125 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ซ้อมการแข่งขันและเตรียมความพร้อม ในการแข่งขันทักษะวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ทั่วไป 10 ก.พ. 66
126 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ซ้อมการแข่งขันและเตรียมความพร้อม ในการแข่งขันทักษะวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ทั่วไป 10 ก.พ. 66
127 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดประชุมประจำเดือนมกราคม และร่วมแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี วันที่ 10 มกราคม 2565 ทั่วไป 24 ม.ค. 66
128 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดประชุมประจำเดือนมกราคม และร่วมแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี วันที่ 10 มกราคม 2565 ทั่วไป 24 ม.ค. 66
129 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการประชุมความคืบหน้างานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค "สืบศิลป์ สร้างสรรค์ บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แดนดินถิ่นบูรพา" ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี วันที่ 12 มกราคม 2566 ทั่วไป 24 ม.ค. 66
130 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งได้มีการประชุมสภาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา และซักซ้อมพิธีการมอบรางวัล คนดี ศรีพัฒนศิลป ทั่วไป 24 ม.ค. 66
131 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งได้มีการประชุมสภาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา และซักซ้อมพิธีการมอบรางวัล คนดี ศรีพัฒนศิลป ทั่วไป 24 ม.ค. 66
132 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งได้มีการประชุมสภาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา และซักซ้อมพิธีการมอบรางวัล คนดี ศรีพัฒนศิลป ทั่วไป 24 ม.ค. 66
133 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุม อาคารเริงนที วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 9 ม.ค. 66
134 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีเข้าร่วมบรรเลงวงมหาดุริยางค์ งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 "สังศิตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน" ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั่วไป 9 ม.ค. 66
135 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก และ กาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2566 และ รำบวงสรวงถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตาก ทั่วไป 9 ม.ค. 66
136 คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรรา ทั่วไป 9 ม.ค. 66
137 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี นำโดยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษาพร้อมด้วยงานทุนการศึกษา และครูอาจารย์ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเ ทั่วไป 9 ม.ค. 66
138 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒) ทั่วไป 9 ม.ค. 66
139 ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือกรอบโควต้า !! - การคัดเลือก/ประกาศผล/มอบตัว ****** เปลี่ยนจากวันที่ 7 มกราคม 2566 เป็น 11 กุมภาพันธ์ 2566 ****** วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ทั่วไป 5 ม.ค. 66
140 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 "กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี" โดยมีการจัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "ศิลปะในการสื่อสารและ ทั่วไป 5 ม.ค. 66
141 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 "กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี" โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ "เรียนอย่างไรให้สนุก ในยุ ทั่วไป 5 ม.ค. 66
142 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงศรีสุขนาฎกรรม โดยนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ทั่วไป 21 ธ.ค. 65
143 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน การแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค สืบศิลป์ สร้างสรรค์ บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แดนดินถิ่นบูรพา ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2566 ทั่วไป 9 ธ.ค. 65
144 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิไ ทั่วไป 1 ธ.ค. 65
145 รับสมัครรอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 กำหนดการสอบคัดเลือก วันที่ 21 มกราคม 2566 ทั่วไป 23 พ.ย 65
146 ?วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้น ม.1 , ปวช.1 ทั่วไป 22 พ.ย 65
147 (วันที่ 21 พ.ย.65) ผศ.ดร.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี เข้าพบ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อขอบค ทั่วไป 22 พ.ย 65
148 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการสัมมนาผู้บริหาร ครู อาจารย์พี่เลี้ยง โรงเรียนเครือข่ายและอาจารย์นิเทศก์ ณ หอประชุมมรกต อาคารอัญมณี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 18 พ.ย 65
149 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ถ่ายทำวิดีทัศน์การทำประชาสัมพันธ์งานศิลปวัฒนธรรมไทย ๔ ภาค สำหรับงาน "สืบศิลป์ สร้างสรรค์ บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แดนดินบูรพา" ซึ่งเป็นการถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อแสดงเอกลักษณ์และความงดง ทั่วไป 18 พ.ย 65
150 วิทยาลัยนาฏศิลปนาฏศิลปจันทบุรีร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันประเพณีวันลอยกระทง โดยคณะครู นักเรียน และนักศึกษา ร่วมกันประเดิษฐ์กระทงเพื่อถวายวัดจันทนาราม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำ ทั่วไป 11 พ.ย 65
151 วิทยาลัยนาฏศิลปนาฏศิลปจันทบุรีร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันประเพณีวันลอยกระทง โดยคณะครู นักเรียน และนักศึกษา ร่วมกันประเดิษฐ์กระทงเพื่อถวายวัดจันทนาราม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำ ทั่วไป 11 พ.ย 65
152 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี บรรเลงดนตรีไทยในพิธีเปิดงานลอยกระทง 102 ปี น่านนที วิถีจันท์ ณ วันจันทนาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในวันอาทิตย์ ที่6 พฤศจิกายน 2565 ทั่วไป 8 พ.ย 65
153 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับน.ส.กนกวรรณ ทิพจินดา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขานาฏศิลป์ศึกษา ได้รับทุนการศึกษาสมาคม ชาวจันทบุรี ประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. ณ ห ทั่วไป 8 พ.ย 65
154 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมการบรรเลงวงปี่พาทย์ ?งานกฐินพระราชทาน? ณ วัดทองทั่ว จ.จันทบุรี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 โดยหม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้ากระกฐิน ประจำป ทั่วไป 31 ต.ค. 65
155 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมจัดการแสดงในงานสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง จ.จันทบุรี ทั่วไป 31 ต.ค. 65
156 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง จังหวัดจันทบุรี วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ทั่วไป 31 ต.ค. 65
157 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี รับสมัครนักเรียนใหม่ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันทีี 30 ธันวาคม 2565 ทั่วไป 31 ต.ค. 65
158 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝืกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการสอน วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมมรกต อาคา ทั่วไป 27 ต.ค. 65
159 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ งานพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ทั่วไป 27 ต.ค. 65
160 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมจัดการแสดงภายในงานศิลปวัฒนธรรมรำไพปริทัศน์ : เทศกาลศิลปวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ทั่วไป 27 ต.ค. 65
161 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี อัดรายการ Daily Show ของช่อง one 31 ทั่วไป 4 ต.ค. 65
162 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการปลูกจิตสำนึก รักสามัคคี และส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2565 ทั่วไป 4 ต.ค. 65
163 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 4 ต.ค. 65
164 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนา วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี 39 ปี ทั่วไป 4 ต.ค. 65
165 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการ Recital การแสดงผลงานนักศึกษาวิชาเอกดนตรีศึกษา สาขาดนตรีสากล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 4 ต.ค. 65
166 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงสร้างสรรค์ชุด เสน่ห์วิถีจันท์ และมหัศจรรย์วัสสานะปางสีดา ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ใน รายวิชา โครงงานพัฒนาสมรรถนะฯ วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ อาคาร ทั่วไป 26 ก.ย. 65
167 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดนิทรรศการผลงานนักเรียน สื่อการสอนและนวัตกรรม ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 5 วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเริงนทีบูรพา ทั่วไป 26 ก.ย. 65
168 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน The 18 th Nova Prata International Folk Festival. FIDAF Brazil World Championship 2022 ณ ประเทศบราซิล ได้รอบการแข่งขันในรอบที่ 2 ด้วยการแสดงชุดเซิ้งบั้งไฟ ทั่วไป 14 ก.ย. 65
169 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน The 18 th Nova Prata International Folk Festival. FIDAF Brazil World Championship 2022 ณ ประเทศบราซิล ทั่วไป 14 ก.ย. 65
170 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน The 18 th Nova Prata International Folk Festival. FIDAF Brazil World Championship 2022 ณ ประเทศบราซิล ทั่วไป 14 ก.ย. 65
171 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทุบรี จัดโครงการเสริมทักษะองค์ความรู้ด้านวิชาการ กิจกรรมที่ 2 เรื่องการสอนนาฎศิลป์ ดนตรีสำหรับเด็กพิเศษ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมควนคราบุรี ทั่วไป 1 ก.ย. 65
172 ขอเชิญทุกท่านรับชม การแสดงสอบ "รำเดี่ยว" ชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ อาคารเทพภิรมย์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี พิเศษ !! สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่นี ทั่วไป 30 ส.ค. 65
173 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงพร้อมการบรรเลงวงเครื่องสายผสมขิม ในพิธีเปิดนิทรรศการองค์ความรู้ลวดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรี วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันจันทบุรี ทั่วไป 30 ส.ค. 65
174 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพิ่มพื้นที่ป่าในจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ แหลมแม่นกแล้ว ตำบลช้างข้าม อำเภอน ทั่วไป 30 ส.ค. 65
175 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ด้านนาฎศิลป์ไทย วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัตินาฎศิลป์ไทย อาคารนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 26 ส.ค. 65
176 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการเสริมทักษะองค์ความรู้ด้านวิชาการ กิจกรรมที่ 1 อบรมเรื่องเทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมควนคราบุรี ทั่วไป 26 ส.ค. 65
177 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ยังม ทั่วไป 26 ส.ค. 65
178 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการเข้าค่ายนันทนาการสร้างสุข ระดับปริญญาตรีปีที่ 3 วันที่ 20-22 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ทั่วไป 25 ส.ค. 65
179 ขอเชิญชม การแสดงสอบ "รำเดี่ยว" ชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ อาคารเทพภิรมย์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี #รำเดี่ยว65 #ปริญญาตรีปีที่4 #นาฏศิลป์จันท์ขอเชิญ ทั่วไป 25 ส.ค. 65
180 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ กิจกรรมที่ 1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม ทั่วไป 24 ส.ค. 65
181 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรม "การจัดการเรียนรู้ การสังเกตและแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (ชั้นเรียนร่วม)"ในโครงการเสริมความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุร ทั่วไป 24 ส.ค. 65
182 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษา อังกฤษเพื่อพัฒนาครู อาจารย์ผู้สอน ในระดับอุดมศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี ทั่วไป 24 ส.ค. 65
183 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (Portfolio) ทั่วไป 18 ส.ค. 65
184 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 การอบรมในหัวข้อ การประกันคุณภาพทางการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี ทั่วไป 18 ส.ค. 65
185 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1/2566 ทั่วไป 18 ส.ค. 65
186 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี พร้อมด้วย นายมณเฑียร วานิชศรี นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลา ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทา ทั่วไป 18 ส.ค. 65
187 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ระดับอุดมศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประ ทั่วไป 11 ส.ค. 65
188 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการยกระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมเริงนทีบูรพา ทั่วไป 11 ส.ค. 65
189 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ฝึกซ้อมการแสดงดนตรีจีน สำหรับโครงการสังคีตศาลาเพื่อประชาชน กิจกรรมการบรรเลงดนตรีจีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี ทั่วไป 11 ส.ค. 65
190 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหาม ทั่วไป 11 ส.ค. 65
191 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและเอดส์ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ทั่วไป 11 ส.ค. 65
192 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมสานสัมพันธ์น้องพี่ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 11 ส.ค. 65
193 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนละ 1 ชิ้น เด็กจันท์พันธุ์ดนตรี และ โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านดนตรี นาฎศิลป์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม2565 ณ ห้องเหล ทั่วไป 4 ส.ค. 65
194 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยบูรณาการร่วมกับโครงการวันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์ ทั่วไป 4 ส.ค. 65
195 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรม อาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับคณาจารย์ วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 4 ส.ค. 65
196 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 25 ทั่วไป 4 ส.ค. 65
197 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท ทั่วไป 4 ส.ค. 65
198 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงพิธีเปิดชุดธารานฤมิตร ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "เสน่ห์แห่งสายน้ำ วัฒนธรรมภาคกลาง ทั่วไป 4 ส.ค. 65
199 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (THAI MEDIA FUND) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปั จัดโครงการ ทั่วไป 27 ก.ค. 65
200 ขอเชิญคณาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม อาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับคณาจารย์ บรรยายหัวข้อ ทักษะการสื่อสารที่ทรงพลังสำหรับครู วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องป ทั่วไป 27 ก.ค. 65
201 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรมถวายราชสดุดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เ ทั่วไป 27 ก.ค. 65
202 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมวัฒนธรรมอาสาทำความดีทั้งแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทั่วไป 27 ก.ค. 65
203 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ บูรณาการร่วมกับโครงการวันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในกิจกรรมตอบคำถามคณิตศาสตร์ และ การประกวดถุงผ้า DIY. สไตล์ไทย ระดับมัธยมศ ทั่วไป 26 ก.ค. 65
204 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมตอบคำถามจากเรื่องเล่าภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติบูรณาการร่วมกับ โครงการวันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมเริงนท ทั่วไป 26 ก.ค. 65
205 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายกิติศักดิ์ พุฒซ้อน นางสาวอัจฉรา อย่างดี นางธนันญภา บุญมาเสมอ นายพงศธร สุธรรม ได้รับรางวัลบทความวิจัย ทั่วไป 26 ก.ค. 65
206 ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 98 (OSK 98) นำโดย นายพงศธร ธารีไทย หัวหน้าคณะ นายภควัต ตันสกุล อธิบดีกรมพิธีการทูต และนายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอเมืองจันทบุรี พร้อมคณะ ได้มอบทุนกา ทั่วไป 26 ก.ค. 65
207 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ได้รับรางวัลบทความวิจัย ทั่วไป 26 ก.ค. 65
208 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดี กับ รศ. ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ทั่วไป 21 ก.ค. 65
209 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการ "คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาปริญญาตรีปี 1" Mindfulness Workshop for Mindful Generation (ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ วัดป่าแ ทั่วไป 20 ก.ค. 65
210 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของครูและบุคลากร กิจกรรมที่ 2 อบรมสัมมนาและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านนาฎศิลป์ไทยของภาควิชานาฎศิลป์ วันที่ 14 -17 กรก ทั่วไป 19 ก.ค. 65
211 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการอบรมสัมมนา เรื่องบอร์ดเกมส์เพื่อการเรียนรู้ ให้แก่ครู อาจารย์ภาควิชาศึกษาทั่วไป ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ในวันที่ 17 กร ทั่วไป 19 ก.ค. 65
212 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเข้าฐาน ขบวนแห่ตราพระพิฆเนศ ธง บายศรี และการแสดงฟ้อนเอิ้นขวัญ และกิจ ทั่วไป 14 ก.ค. 65
213 งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย ณ หอประชุมเริงนทีบูรพา วันที่ 12 กร ทั่วไป 14 ก.ค. 65
214 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั่วไป 14 ก.ค. 65
215 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ คลิปการแสดงพื้นบ้านภาคกลางระดับเยาวชน ทีม "ศิลป์ชาตรี" จากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 11 ก.ค. 65
216 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ทีม "เหลืองจันทบูร" ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คลิปดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง ทั่วไป 11 ก.ค. 65
217 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ทีม "ศิลป์ชาตรี" จากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน ทั่วไป 11 ก.ค. 65
218 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ระดับ อาชีวศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์ด จันทบุรี ทั่วไป 11 ก.ค. 65
219 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีแสดงความยินดีให้กับนักเรียน นักศึกษา ทีม "ศิลป์ชาตรี" ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลการประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้าน และ ทีม "เหลืองจันทบูร" ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลรอง ทั่วไป 11 ก.ค. 65
220 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติ วิชาซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีสากลให้นักศึกษาระดับปริญาตรี ในรายวิชาซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีสากล โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรจากบริษัท สยามดนตรี ทั่วไป 11 ก.ค. 65
221 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมบรรเลงแตรวง ในงานอุปสมบท ณ วัดบางชัน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ทั่วไป 8 ก.ค. 65
222 วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3 ณ อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฎศิ ทั่วไป 8 ก.ค. 65
223 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดงานวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ณ อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 6 ก.ค. 65
224 ขอแสดงความยินดีกับทีม "เหลืองจันทบูร" ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 คณะสุดท้าย ของภาคกลาง ประเภทวง ระดับเยาวชน ในการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้าน ประเภทวง ระดับเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ก ทั่วไป 5 ก.ค. 65
225 ?ขอแสดงความยินดีกับทีม "ศิลป์ชาตรี" จากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 คณะสุดท้าย ของภาคกลาง ในการประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้าน ระดับเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส ทั่วไป 5 ก.ค. 65
226 ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 4 ก.ค. 65
227 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีมอบใบประกาศและเข็มรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์รับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ประจำปี 2565 ทั่วไป 1 ก.ค. 65
228 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้สมัครหัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป ภาควิชานาฎศิลป์ และภาควิชาดุริยางคศิลป์ ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 ก.ค. 65
229 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการขายทอดตลาดพัสดุ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเริงนทีบูรพา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 29 มิ.ย. 65
230 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อเสริมทักษะการเรียนการสอนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทั่วไป 28 มิ.ย. 65
231 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอน ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อการประยุกต์ใช้เทค โน โลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการใช้ทคโน โลยีในการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอน ทั่วไป 26 มิ.ย. 65
232 ๒๖ มิถุนายน ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทั่วไป 26 มิ.ย. 65
233 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บุคลากรด้านนาฎศิลป์ ดนตรี โดยให้ความรู้แก่บุคลากรด้านดนตรีไทยและดนตรีจีน ทั่วไป 25 มิ.ย. 65
234 ?กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการ ?เยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม? ทั่วไป 25 มิ.ย. 65
235 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรม?ตอบคำถามวันสุนทรภู่ ทั่วไป 24 มิ.ย. 65
236 ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ภาควิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างปฏิสัมพันธ์ ทั่วไป 22 มิ.ย. 65
237 ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ภาควิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างปฏิสัมพันธ์ ทั่วไป 22 มิ.ย. 65
238 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บุคลากร ทั่วไป 22 มิ.ย. 65
239 ?ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ภาควิชานาฏศิลป์และภาควิชาดุริยางคศิลป์เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเสริมทักษะการเรียนการสอน ทั่วไป 22 มิ.ย. 65
240 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจาในการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ทั่วไป 21 มิ.ย. 65
241 นายนรพนธ์ มาอ่อน นักเรียนสาขาปี่พาทย์ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้รับทุนมูลนิธิ มนตรี ตราโมทในพระราชูปถัมภ์ ทั่วไป 17 มิ.ย. 65
242 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ต้อนรับผู้ประเมินและรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐาน ทั่วไป 16 มิ.ย. 65
243 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ รุ่นที่ 12 และ 13 ที่สำเร็จการศึกษา 2562-2563 ทั่วไป 15 มิ.ย. 65
244 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ 1 ชิ้น (เด็กจันท์พันธุ์ดนตรี ไทย 1 คน 1ชิ้น) ทั่วไป 13 มิ.ย. 65
245 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 11 มิ.ย. 65
246 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มิ.ย. 65
247 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มิ.ย. 65
248 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มิ.ย. 65
249 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มิ.ย. 65
250 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มิ.ย. 65
251 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
252 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
253 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
254 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
255 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
256 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
257 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
258 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
259 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
260 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
261 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
262 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
263 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
264 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
265 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
266 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
267 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 28 พ.ค. 65
268 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 15 ก.พ. 65
269 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 3 ก.พ. 65
270 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 31 ม.ค. 65
271 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 29 ม.ค. 65
272 ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ทั่วไป 28 ม.ค. 65
273 ประกาศจากงานทุนการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 28 ม.ค. 65
274 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 26 ม.ค. 65
275 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 26 ม.ค. 65
276 ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ทั่วไป 19 ม.ค. 65
277 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 17 ม.ค. 65
278 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 13 ม.ค. 65
279 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 12 ม.ค. 65
280 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 12 ม.ค. 65
281 8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญ ทั่วไป 8 ม.ค. 65
282 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 6 ม.ค. 65
283 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 2 ม.ค. 65
284 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 ม.ค. 65
285 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 24 ธ.ค. 64
286 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 23 ธ.ค. 64
287 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 16 ธ.ค. 64
288 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 15 ธ.ค. 64
289 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 13 ธ.ค. 64
290 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั่วไป 10 ธ.ค. 64
291 ๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทั่วไป 7 ธ.ค. 64
292 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 3 ธ.ค. 64
293 ประกาศจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั่วไป 29 พ.ย 64
294 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 25 พ.ย 64
295 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 18 พ.ย 64
296 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 28 ต.ค. 64
297 ประกาศสมาคมสภาสังเคราะห์แห่งประเทศไทย ทั่วไป 28 ต.ค. 64
298 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ทั่วไป 23 ต.ค. 64
299 ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 18 ต.ค. 64
300 ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม ทั่วไป 8 ต.ค. 64
301 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 6 ต.ค. 64
302 ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนศักยภาพด้านการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 6 ต.ค. 64
303 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 ต.ค. 64
304 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 28 ก.ย. 64
305 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 23 ก.ย. 64
306 ประกาศจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั่วไป 22 ก.ย. 64
307 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 15 ก.ย. 64
308 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 14 ก.ย. 64
309 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 14 ก.ย. 64
310 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียน ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 2 - 7 กันยายน 2564 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 2 ก.ย. 64
311 สัปดาห์ส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ทั่วไป 30 ส.ค. 64
312 สัปดาห์ส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ทั่วไป 30 ส.ค. 64
313 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 30 ส.ค. 64
314 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 16 ส.ค. 64
315 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 15 ส.ค. 64
316 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 14 ส.ค. 64
317 ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ทั่วไป 12 ส.ค. 64
318 ประกาศผลการประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย และการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (Cover) ในโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 2564 ทั่วไป 9 ส.ค. 64
319 ประกาศผลการประกวดแต่งคำขวัญ โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 9 ส.ค. 64
320 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 9 ส.ค. 64
321 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 29 ก.ค. 64
322 เนื่องในโอกาสวัเฉลิมพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 28 ก.ค. 64
323 ประชาสัมพันธ์งานทุนการศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 24 ก.ค. 64
324 ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ บุคลากร ประชากรทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร ทั่วไป 22 ก.ค. 64
325 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั่วไป 13 ก.ค. 64
326 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 13 ก.ค. 64
327 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2564 ทั่วไป 4 ก.ค. 64
328 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 3 ก.ค. 64
329 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 26 มิ.ย. 64
330 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มิ.ย. 64
331 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มิ.ย. 64
332 วันอานันทมหิดล ๙ มิถุนายน ทั่วไป 9 มิ.ย. 64
333 วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเช้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ทั่วไป 3 มิ.ย. 64
334 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 26 พ.ค. 64
335 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 21 พ.ค. 64
336 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 21 พ.ค. 64
337 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 18 พ.ค. 64
338 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 14 พ.ค. 64
339 วันพืชมงคล ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั่วไป 10 พ.ค. 64
340 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 6 พ.ค. 64
341 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 5 พ.ค. 64
342 วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 ทั่วไป 4 พ.ค. 64
343 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 3 พ.ค. 64
344 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 3 พ.ค. 64
345 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั่วไป 21 เม.ย. 64
346 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4) ทั่วไป 17 เม.ย. 64
347 ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ทั่วไป 11 เม.ย. 64
348 ประกาศจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั่วไป 11 เม.ย. 64
349 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป (รอบพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 8 เม.ย. 64
350 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป 2 เม.ย. 64
351 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย ทั่วไป 2 เม.ย. 64
352 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอเชิญร่วมพิธีเปิดเวทีการแสดงกลางแจ้ง "สังคีตศาลาบูรพาภิรมย์" ทั่วไป 29 มี.ค. 64
353 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 26 มี.ค. 64
354 ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ทั่วไป 26 มี.ค. 64
355 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอเชิญรับชมการแสดงผลงาน ศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 4 ทั่วไป 25 มี.ค. 64
356 ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมการแสดงสร้างสรรค์ชุด "ข้าวหลามกุศลวิถีชนบูรพา" โดยนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 2 สาขานาฏศิลป์ศึกษา ทั่วไป 25 มี.ค. 64
357 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 24 มี.ค. 64
358 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 18 มี.ค. 64
359 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มี.ค. 64
360 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 15 ก.พ. 64
361 ประกาศจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั่วไป 4 ก.พ. 64
362 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 ก.พ. 64
363 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 29 ม.ค. 64
364 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 28 ม.ค. 64
365 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 4 ม.ค. 64
366 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ ทั่วไป 1 ม.ค. 64
367 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ ทั่วไป 28 ธ.ค. 63
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลังอาคารเรียน 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ธ.ค. 63
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา. ประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ 43 รายการ จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ธ.ค. 63
370 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญรับชมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ พระรามราชสุริยวงศ์ ทั่วไป 16 ธ.ค. 63
371 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 5 ธ.ค. 63
372 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 25 พ.ย 63
373 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 17 พ.ย 63
374 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 พ.ย 63
375 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 พ.ย 63
376 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 30 ต.ค. 63
377 ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 มกราคม 2563 ทั่วไป 14 ต.ค. 63
378 ๑๓ ตุลาคม ๑๕๖๓ น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิดลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 13 ต.ค. 63
379 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) ทั่วไป 28 ก.ย. 63
380 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญและมุทิตาจิต โดยบริจาคปัจจัยและเครื่องสังเวย เพื่อใช้ในพิธีไหว้ครูดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ ทั่วไป 8 ก.ย. 63
381 กำหนดการสอบการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ทั่วไป 1 ก.ย. 63
382 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 19 ส.ค. 63
383 การประกวด CCDA Ambassdor 2020 ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 18 ส.ค. 63
384 12 สิงหาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทั่วไป 12 ส.ค. 63
385 คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ทั่วไป 1 ส.ค. 63
386 การประกวดโลโก โครงการนาฏศิลป์จันท์ร่วมใจต้านภัยเอดส์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ทั่วไป 29 ก.ค. 63
387 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 28 ก.ค. 63
388 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 13 กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั่วไป 13 ก.ค. 63
389 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมใจ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ทั่วไป 13 ก.ค. 63
390 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั่วไป 4 ก.ค. 63
391 ประกาศเรื่อง แบบการขอบริจาคเงินเพื่อทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 27 มิ.ย. 63
392 ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้าง (จ้างเหมารายเดือน) ทั่วไป 20 มิ.ย. 63
393 ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั่วไป 20 มิ.ย. 63
394 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทั่วไป 2 มิ.ย. 63
395 หลักฐานที่ใช้ในการมอบตัวเข้าเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 27 พ.ค. 63
396 ประกาศกำหนดการเข้าพักหอพักวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 27 พ.ค. 63
397 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอให้นักเรียนที่ได้ทำการสมัครเรียนในรอบทั่วไป และรอบออนไลน์ มาทำการสอบคัดเลือก เพื่อเลือกสาขาวิชาเอก พร้อมรายงานตัว และลงทะเบียนเรียน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 ทั่วไป 25 พ.ค. 63
398 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 25 พ.ค. 63
399 แจ้งกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ทั่วไป 22 พ.ค. 63
400 "กยศ. เพิ่มเกณฑ์รายได้ครอบครัวให้คนเข้าถึงการศึกษามากขึ้น ยืนยันมีเงินให้กู้ยืมปีการศึกษา 2563 เพียงพอสำหรับทุกคน" ทั่วไป 13 พ.ค. 63
401 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปวช.1 (ม.4) ปีการศึกษา 2563 รอบพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 3 ? 29 พฤษภาคม 2563 (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั่วไป 2 พ.ค. 63
402 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เนื่องจากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วไป 28 เม.ย. 63
403 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง. ครุภัณฑ์สำนักงาน ( เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU) จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ก.พ. 63
404 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ก.พ. 63
405 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ก.พ. 63
406 กำหนดการ โครงการนาฏศิลป์จันท์วันวิชาการ ครั้งที่ 14 ทั่วไป 18 ก.พ. 63
407 กิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ทั่วไป 15 ก.พ. 63
408 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทั่วไป 14 ก.พ. 63
409 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวจงอนุรักษ์ ทั่วไป 13 ก.พ. 63
410 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีจัดกิจกรรมส่งกำลังใจให้แก่ประชาชนชาวจีนและชาวเมืองอู่ฮั่น รวมถึงผู้ติดเชื้อในประเทศไทย ทั่วไป 13 ก.พ. 63
411 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.พ. 63
412 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต #PRAYFORKORAT ทั่วไป 11 ก.พ. 63
413 การจัดอบรมให้ความรู้เกี่่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรนาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ทั่วไป 11 ก.พ. 63
414 ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันทักษะด้านดนตรีไทยและการแข่งขันนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในงานนาฏศิลปจันท์วันวิชาการครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วิทยาล ทั่วไป 7 ก.พ. 63
415 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจันทบุรีวิทยาลัยศิลปะที่น่าทึ่งในโรงเรียนความเข้มสีของเพลงเวียดนาม ทั่วไป 6 ก.พ. 63
416 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่3) ทั่วไป 31 ม.ค. 63
417 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 30 ม.ค. 63
418 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ม.ค. 63
419 ปฏิทินงานทะเบียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 24 พ.ค. 61
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารเรียนรวม วนศ.จันทบุรี จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 เม.ย. 61
421 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน ๖๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 ม.ค. 61
422 รายละเอียดครุภัณฑ์ดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 ม.ค. 61
423 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 ม.ค. 61
424 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน ๖๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ม.ค. 61
425 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ม.ค. 61