• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วันสถาปนาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ครบรอบ 38 ปี 1 ตุลาคม 2526 วันประกาศจัดตั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี พร้อมคณะผู้บริหารสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ครบรอบ 38 ปี 1 ตุลาคม 2526 วันประกาศจัดตั้ง