• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็นสิริมงคบก่อนการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็นสิริมงคบก่อนการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน The 18 th Nova Prata International Folk Festival. FIDAF Brazil World Championship 2022 ณ ประเทศบราซิล