• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

โครงการศึกษาดูงานศิลปะนอกสถานที่ รายวิชาศิลปะสำหรับครูนาฎศิลป์

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานศิลปะนอกสถานที่ รายวิชาศิลปะสำหรับครูนาฎศิลป์ ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 2 ณ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี