• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

การแสดงผลสัมฤทธิ์รายวิชาทักษะการแสดงนาฏศิลป์และรายวิชาการแสดงละครเพื่อการศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงผลสัมฤทธิ์รายวิชาทักษะการแสดงนาฏศิลป์และรายวิชาการแสดงละครเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี