• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

เข้าพบคณะเทศมนตรีประจำเมือง Nova Prata และทัศนศึกษารอบเมือง

วันที่ 6 กันยายน 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี โดยคณะเดินทางการแข่งขัน The 18 th Nova Prata International Folk Festival. FIDAF Brazil World Championship 2022 ณ ประเทศบราซิล ได้เข้าพบคณะเทศมนตรีประจำเมือง Nova Prata และทัศนศึกษารอบเมือง