• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

พิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย สืบศิลป์ สร้างสรรค์ บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แดนดินถิ่นบูรพา

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย สืบศิลป์ สร้างสรรค์ บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่ดินแดนถิ่นบูรพา ณ เวทีสังคีตศาลา วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี วันที่ 14 มกราคม 2566