• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

จัดงานสังคีตศาลา เพื่อประชาชน การรำวงย้อนยุค

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดงานสังคีตศาลา เพื่อประชาชน วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี รำวงย้อนยุค งานวัดเฟสติวัล ประจำปี 2566 วันที่ 10 มีนาคม 2566