• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

จัดการแสดงนาฏบูชาถวายเนื่องใน วันสักการะหลวงพ่อหยกขาว ประจำปี 2566

การแสดงนาฏบูชาถวายเนื่องใน วันสักการะหลวงพ่อหยกขาว ประจำปี 2566 ณ วัดเกพลิตาโพธิวิหาร จังหวัดสระแก้ว โดย สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วันที่ 9 กันยายน 2566