• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ร่วมบรรเลงและจัดการแสดงในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมบรรเลงและจัดการแสดงในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 วันที่ 8 พ.ย. 2566 ณ ศาลาราชจันทกวี วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จังหวัดจันทบุรี