• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

พิธีบวงสรวงหน้าองค์พระพิฆเนศ ในวันสถาปนาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ครบรอบ 40 ปี

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีบวงสรวงหน้าองค์พระพิฆเนศ ในวันสถาปนาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ครบรอบ 40 ปี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.30 น. ณ วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี