• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

จัดพิธีสงฆ์ ในวันสถาปนาวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ครบรอบ 40 ปี

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีสงฆ์ ในวันสถาปนาวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ครบรอบ 40 ปี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี