• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ด้านนาฎศิลป์ไทย วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัตินาฎศิลป์ไทย อาคารนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ด้านนาฎศิลป์ไทย วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัตินาฎศิลป์ไทย อาคารนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี