• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ยังม

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ยังมีการเก็บขยะริมทะเล บริเวณหาดคุ้งวิมานอีกด้วย