• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีเข้าร่วมบรรเลงวงมหาดุริยางค์ งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 "สังศิตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน" ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีเข้าร่วมบรรเลงวงมหาดุริยางค์ งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 "สังศิตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน" ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์