• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดง ชุด พระสุธน มโนราห์ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดง ชุด พระสุธน มโนราห์ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์