• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ และการถ่ายภาพหมู่ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ และการถ่ายภาพหมู่ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม