• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี กำหนดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 รอบรับตรง) ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 กันยายน 2566

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี กำหนดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 รอบรับตรง)  ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 กันยายน  2566

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี จำนวน 2 วิชาเอก
- สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
- สาขาวิชาดนตรีศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
 
กำหนดรับสมัครออนไลน์ทาง http://registra.bpi.ac.th/ หัวข้อ “รับสมัครอุดมศึกษา” ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 กันยายน  2566 (ไม่เสียค่าสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ วันที่ 27 กันยายน 2566 

มีการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน จำนวน 10 ราย ที่มีผลการรเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป จำนวน 10 ราย (ตลอดหลักสูตร)