• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ CCDA

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ CCDA เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 17.30 - 22.00 น. ณ อาคารเริงนทีบูรพา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  โดยมีกิจกรรมคลาสเชียร์ และพิธีการรับน้อง และขบวนเชิญตราสัญลักษณ์ องค์พระพิฆเนศตามด้วยธงของแต่ละสาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีการแสดง ชุด รับขวัญ และนักศึกษาใหม่กล่าวมอบตัวเป็นศิษย์ พิธีผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่